Slovenský názov:

Rozmnožovanie magnólií

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky, anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

Videofilm sa zaoberá problematikou rozmnožovania magnólií využitím biotechnologických metód.    

Anotácia EN:

This video deals with propagation of magnolia by the bio-technologic methods.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie