Slovenský názov:

Rozmnožovanie muškátov

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1994

Anotácia:

Vo filme je prezentovaný celý postup vegetatívneho rozmnožovania muškátov štítolistých (Pelargonium peltatum) vrcholkovými priesadami, príprava materskej bunky, odber výhonkov, sadenie priesad do kvetináčov, při aj starostlivosť o rastliny.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie