Slovenský názov:

Rôznorodosť prírody: Naše dedičstvo ohrození

Anglický názov:

Krajina:

FAO

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Film sa sústreďuje na alarmujúcu stratu rastlinných a živočíšnych genetických zdrojov, na ktorých závisí naše budúce prežitie. Ilustruje význam biologickej diverzity , prácu génových bánk a konzervačných opatrení fariem v rozvojom svete.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie