Slovenský názov:

Rybári na koni

Anglický názov:

Krajina:

Belgicko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Nezvyčajným spôsobom lovu rýb je lov na koni. V plytkom mori je to možné a zaujímavé. Používal sa už v stredoveku. Dnes takto loví už len šesť rybárov.     

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie