Slovenský názov:

Sága ľadovej krajiny

Anglický názov:

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Island je jedinou krajinou, ktorá patrí aj do Európy aj do Severnej Ameriky. Vznikla na rifte, ktorý delí kontinenty na dne Atlantiku, ale jednoznačne je Island rozdelený v polovici. Tento film sa zameriava na zriedkavo filmovaný jedinečný život v prírode a jeho interakcie s tvrdými silami prírody a pravdepodobne ešte tvrdšími ľuďmi, ktorí žijú na ostrove.    

Anotácia EN:

Iceland is the only country to exist in both Europe and North America. Born out of the rift that splits the continents on the bottom of the Atlantic, slowly, but surely, Iceland is being split in half. This film focuses on the rarely filmed unique Icelandic wildlife and its interaction with the tough forces of nature and the probably even tougher people living on this island.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie