Slovenský názov:

Smädná planéta – Nezhody pre vodu

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

Rok:

-

Anotácia:

Piata časť cyklu načrtáva úlohu zásob vody ako potenciálnych zdrojov konfliktov na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.    

Anotácia EN:

Part five highlights the role of water resources as a potential source of conflict both regionally and internationally.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie