Slovenský názov:

Šanca pre vidiek

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Šancou je v tomto prípade vidiecka turistika, pojem, pod ktorým sa neskrýva nič iné, ako u nás v čase prvej republiky známa tradícia letných bytov, prázdnin na vidieku. S postupujúcou kolektivizáciou sa letné byty postupne vytrácali, prerušili sa väzby medzi vidieckymi a mestskými rodinami. Snaha o obnovenie vidieckej turistiky je reakciou na životný štýl súčasného mesta.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie