Slovenský názov:

Škodcovia zásob obilia

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky, anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Film sa zaoberá bojom človeka so škodcom zásob obilia – chrobákom zrniarom čiernym. Používa pritom rôzne metódy. Prvoradé je pritom spoľahlivo detekovať vzorky obilia, určiť, ktoré sú napadnuté. Na pomoc tu prichádza napríklad elektronická a výpočtová technika, ktorá vyhodnocuje akustické signály vydávané rôznymi štádiami zrniarky při vyžieraní zrna. Cieľom výskumníkov je však vyšľachtenie takých odrôd obilnín, ktoré by už vo svojom genetickom kóde niesli informáciu o produkovaní látky, ktorá odpudzuje hmyz. Takú zlúčeninu produkuje napríklad sója. „1994“ – Veľká cena festivalu –MAGNA MATER – cena vlády SR    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie