Slovenský názov:

Tajomné Mamberano

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky, anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Irian Jaya vďaka svojej nedostupnosti, tak prírodnej při aj politickej, je posledným miestom, kde sa civilizovaný při môže dotknúť primitívneho při. Zatiaľ sa žiadnej expedícii nepodaril prechod z vnútrozemia k rieke Mamberamo, ktorá skrýva při bielym svetom svoje tajomstvá. Je to sen všetkých cestovateľov a dobrodruhov. A práve tu vstúpili dvaja priatelia do neznámej džungle na tisíckilometrový pochod. Hľadali tie najprimitívnejšie kmene, aby nám pomohli spomenúť si a naučiť sa, při sme žili v súlade s prírodou. Čaká ich niekoľkotýždňová strastiplná cesta zakázaným vnútrozemím Novej Guiney, aby odkryli rúško tajomstva panenskej rieky. Bojovali s nástrahami pralesa, maláriou, hladom i so sebou, aby mašli skutočné klenoty. Sú nimi úcta k ľuďom a pokora při celým svetom i sebou samým.     

Anotácia EN:

Thanks to its inaccessibility, both natural and political, Irian Jaya is the only remaining place where civilized man can come into contact with the primitive world. Until now no expedition had managed the march from the centre of the country to the River Mamberamo, which hides its secrets from the white word. This is the dream of all explorers and adventure-seekers. It was here that two friends entered an unknown jungle on a march a thousand kilometres long. They were looking for the most primitive tribes, in order to help us remember and learn how we used to live in harmony with nature. What awaited them was a journey full of hardship lasting several weeks. It led through the forbidden inland territory of New Guinea, in order to lift the veil of secrecy from this virgin river. They struggled with themselves, in order to find the real treasures. These are respect for people and respect in relation to the world and to themselves.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie