Slovenský názov:

Tatry mystérium

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

bez komentára

Typ filmu:

DV-mini

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

Sú rozličné odpovede na otázky, ktoré nám kladú hory. Žiadna z nich nie je vyčerpávajúca. Vždy ostáva kdesi na okraji čosi nedopovedané, pásmo ticha a mlčania. Obsahom tejto odpovede je jedno slovo – mystérium. Mystérium strhujúce a vzbudzujúce hrôzu, lahodné ako oblaky v krásny deň i hrozné ako oheň bleskov i jasné ako slnko za východu. Vlastne vtedy, keď človek na otázku, prečo chodí do hôr, nevie odpovedať a je zmätený, podáva dôkaz, že hľadá. A to hľadanie je aj námetom tohoto krátkeho filmu.    

Anotácia EN:

Mountains give us many questions, but no answer is really exact. There is still something hidden inside, the zone of silence. This answer contains a mystery. The mystery, that is delicate as clouds during a wonderful day and the slow sunrise, but also stirring and scary as night thunderbolts. When a man cannot answer the question, why he must always come to the mountains, he evidences, that he is seeking. And that seeking is a main idea of this short film.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie