Slovenský názov:

Ťava: zviera potrebné na prežitie

Anglický názov:

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1999

Anotácia:

Ťavy – tieto koráby púští a Sahary sú tými úžasnými zvieratami, ktoré produkujú, reprodukujú a umožňujú dopravu v nehostinných podmienkach, ktoré nie sú prijateľné pre iné domáce zvieratá. Ťavy dávajú päťdesiat, ba i viac spôsobov úžitku pre človeka. Prežitie mnohých pastierskych při v rozsiahlych oblastiach púští a polopúští v Ázii a Afrike záleží hlavne na tomto zvierati.    

Anotácia EN:

This short film is intended to turn attention of development decision makers, especially development projects management, about a very important but still neglected animal: the camel. Camels, the ships of deserts and Sahara, are those amazing animals that produce, reproduce and provide transport under inhospitable conditions that are otherwise impossible other domestic animals.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie