Slovenský názov:

Tekuté zlato - Príbeh medu

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia:

Med je veľmi zvláštna šťava, má liečivé účinky, skrášľuje, bol platidlom, obetným darom a pokrmom bohov. Zeus bol odchovaný na mede a kozom mlieku, v Egypte je med považovaný za slzy boha Slnka Ra, Karol Veľký povolil chov včiel výlučne na účely platenia daní. Dnes mnoho krémov obsahuje med, varenie s medom nie je dnes iba výsada špičkových kuchárov a v liečbe rakoviny sa dosahuje liečba chronických jaziev pomocou novozélanského medu. Ralf Breier a Claudia Kuhland rozprávajú cenné a zábavné poznatky zo života včiel a ich vzácneho produktu.    

Anotácia EN:

Honey is a very special juice with healing effects, it adds beauty, was used as money, offer and food of gods. Zeus grew by honey and goose milk, in Egypt honey was considered to be the tears of Ra, the Sun God, Charles the Great permitted growing of bees exclusively for payment of taxes. Today many creams contain honey, cooking with honey is not only privilege of top chefs and cancer treatment and chronically scars treatment through New Zealand honey. Ralf Breier and Claudia Kuhland tell precious and funny stories from the life of bees and their precious product.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie