Slovenský názov:

Tekutý poklad

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

Anotácia:

Pobrežie Stredozemného mora, júl 2003. posádka výskumnej lode Minibex má za cieľ zachrániť poklad. Ale ich cieľom nie je stroskotaná loď, potopené debny zlata alebo súčiastky lietadla z druhej svetovej vojny – ich poklad má tekutú podobu. Z morského dna vyviera sladká voda a tú chcú oddeliť od morskej a využiť ju ako zdroj pitnej vody Pramene sladkej vody sa vyskytujú pod morom milióny rokov. Ale až do dnešných dní nikto nebol schopný extrahovať z morskej vody sladkú pitnú vodu. Až doteraz nebol žiadny spôsob ako zastaviť miešanie sa sladkej vody s morskou. Tento vedecký dokumentárny film hovorí o prvom sľubnom pokuse vyriešiť tento problém a vyviesť pitnú vodu na slaný povrch Stredozemného mora. Ak sa pokus vydarí, môže to byť počiatok novej éry vodných zdrojov na tejto planéte.     

Anotácia EN:

The Mediterranean coast, July 2003. The crew of the research ship Minibex aim to recover a treasure. But their goal is not a wrecked ship, sunk crates of gold or parts of aircraft from World War II – their treasure comes in liquid form. There is a freshwater spring bubbling on the seabed and they want to separate this form salt water and use it as a source of drinking water. Fresh water springs have occurred under the sea form millions of years. But up today no one has been able to extract salt-free drinking water from these. Until now these seemed to be no way of stopping the fresh water from mixing with the saltwater surroundings and making it unfit to drink. This scientific documentary film accompanies the first promising attempt to get around this problem and to bring real fresh water to the salty surface of the Mediterranean. If the attempt succeeds it might be the start of a new era of water supplies on this planet.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie