Slovenský názov:

Budujeme lepší zajtrajšok

Anglický názov:

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, U-MATIC

Minutáž:

Rok:

1990

Anotácia:

Lesná služba USA každým rokom využíva pomoc tisícok dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na plnení hlavného poslania tejto organizácie - na ochrane lesov a stepí. Možno si vybrať zo škály programov - od programov pre mladých až po špeciálne programy pre staršiu generáciu. Organizujú sa špeciálne jednoúčelové pracovné skupiny, existujú i špeciálne programy pre dobrovoľníkov - cyklistov. I keď ide o dobrovoľnú prácu, nikto neostáva bez odmeny ako vysvetľujú priami účastníci.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie