Slovenský názov:

Vtáky Palestíny

Anglický názov:

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

Videosnímka popisuje druhy vtákov žijúce v palestínskej prírode. Popisuje celoročne tu žijúce druhy, prilietajúce na leto, prilietajúce na zimu a migrujúce vtáky, ktoré oblasťou prelietajú dvakrát ročne na svojej ceste na južné zimoviská a severné hniezdiská.     

Anotácia EN:

The video is describing species of birds connected to nature in Palestine. The following types of birds are mentioned and described: Resident, summer visited, winter visited and migrant´s birds who are crossing twice a year on their way to south and north to maintain their nest life.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie