Slovenský názov:

Využitie horských a podhorských oblastí na chov hovädzieho dobytka

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Oboznamuje s možnosťou využitia oblastí s väčším zastúpením pastvín na chov mäsových typov hovädzieho dobytka, vrátane napojenia na ďalšie aktivity, napríklad na agroturistiku.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie