Slovenský názov:

Zelené dedičstvo

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Film oboznamuje s transformáciou lesného hospodárstva, rieši i závažné problémy s ekologickým ohrozením lesných ekosystémov – s dôsledkom radu negatívnych vplyvov pôsobiacich počas minulých desaťročí. Súčasné zmeny znamenajú návrat k stavovským zásadám v lesnom hospodárení, čoho výsledkom by malo byť, aby naši potomkovia prevzali lesy v čo najlepšom stave. „1994“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER“ –cena vlády SR    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie