Slovenský názov:

Zeolity

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Film o jednom z najširšie aplikovateľných nerastov – zeolite. Popisuje jeho chemické a fyzikálne vlastnosti a využitie v ochrane životného prostredia, priemysle i vo všetkých odvetviach poľnohospodárskej výroby.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie