Slovenský názov:

Alica v krajine švábov

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Šváb je povestný svojou mimoriadnou odolnosťou. Hovorí sa, že by mohol prežiť aj atómovú vojnu, a preto sa stáva pokusným králikom výskumníkov na celom svete. Pod označením „Návnada“ urobili francúzski, belgickí a švajčiarski vedci podivuhodný pokus: nasadili do skupiny švábov robotizovanú repliku švába, aby pozorovali spolužitie skutočného a falošného hmyzu. Prototyp Alica, šváb zuhotovený na „Université libre de Bruxelles“, prekrstený na „InsBot“, chemicky pripravený z feromónov, je zavedený medzi skutočných švábov. Výsledok je pozoruhodný. Dobrodružstvo na spôsob science-fiction otvára prekvapujúce perspektívy do budúcnosti.    

Anotácia EN:

Black beetle is known by his extraordinary resistance. It is said that it may survive atom war, that is why, it becomes a test animal for researchers in the whole word. Marked “Bait” French, Belgian and Swiss scientists and Swiss scientists made a interesting test: they put among a group of black beetles a robotized copy of black beetle to study cohabitation of a real and false insect. Prototype Alice, black beetle constructed in “Université libre de Bruxelles” called “InsBot” chemically produced from pheromones was put among real black beetles. The result was interesting. Adventure like science fiction opens surprising prospects in the future.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie