Slovenský názov:

Divočina v Budapešti

Anglický názov:

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maďarsky, anglické titulky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Aké je to žiť v Budapešti? Odpoveď na túto otázku sa nachádza veľmi ťažko. No len ak sa pýtate ľudí? Ak vezmeme do úvahy každého tvora, všetkých obyvateľov tohto krásneho mesta – malých aj veľkých, zistíme, že ľudia predstavujú len drobnú menšinu. ˇ4i sa nám to páči alebo nie, počty ľudí prevyšujú iné tvory. V tomto meste žijú stvoky utajených cicavcov, tisícky plachých vtákov, milióny prispôsobivých bezstavovcov, stále zelené rastliny a miliardy záhadných mikróbov všetkých možných druhov. Títo sa tiež radia medzi Budapešťanov. A na Vašu otázku všetci svorne odpovedia: Je to ohromná zábava!    

Anotácia EN:

How it feels like to live in Budapest? The answer to this question is very hard to find. But only when asking people. When considering every creature, all inhabitants of this beautiful city – large and small, you will find out that human population represents only a small minority. Like it or not, people’s numbers are exceeded by other creatures. There are hundreds of secretive mammals, thousands of timid birds, millions of adaptive invertebrates, evergreen plants and billions of mysterious microbe of all kinds also living in this city. They too, profess themselves Budapestians and to our question they all answer as one: Man, we’re having fun.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie