Slovenský názov:

Chráňme naše životné prostredie

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Prírodný park Aiguamolls de l´Empordá je jedným z najvýraznejších miest Katalánska od jeho založenia v roku 1983, ktoré bolo výsledkom intenzívnej kampane a odvahy skupiny prírodovedcov, vedených Jordim Sargatalom, ktorým sa podarilo zastaviť projekt výstavby obytnej zóny pre viac ako 60 000 ľudí. Táto oblasť je skvelým príkladom vlhkej krajiny na stredomorskom pobreží, s jazerami so slanou a sladkou vodou, v ktorej prežívajú vzácne druhy živočíchov.    

Anotácia EN:

The nature park Aiguamolls de l´Empordá is one of the most impressive places of Catalonia since its foundation in 1983. The foundation was a result of an intensive campaign and brave of a group of scientists lead by Jordi Sargatal, who have stopped a project of building urban area for more than 60 000 people. This area is a great example of a humid landscape on the Mediterranean coast, with sweet and salty lakes where rare kinds of animals live    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie