Slovenský názov:

INRA: Pre zem a pre ľudí

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

INRA – Národný ústav agronomických výskumov, je celoštátnou organizáciou finalizovaných výskumov, ktorý zamestnáva 8 500 subjektov v 21 výskumných centrách. Film predstavuje laboratóriá tohto Ústavu a výskumné práce robené v rámci jeho jednotlivých centier.    

Anotácia EN:

INRA – National Institute of Agronomic Research is a national organisation of finalised research employing 8 500 entities in 21 research centre. The film shows laboratories of this Institute and research Works made in one of the centres.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie