Slovenský názov:

Lesy úcty

Anglický názov:

Krajina:

India

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam, DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Lesné spoločenstvo ochraňujú Indovia v západnej časti v Karmataka v Coorgu ako mystické božstvo.    

Anotácia EN:

Forest community is protected by Indians in Western part of Karmataka in Coorgu as a mystic divinity.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie