Slovenský názov:

Leto s delfínmi

Anglický názov:

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2007

Anotácia:

Lemon, Shandy a Pashosh, traja delfíni vylúčení svojim húfom v koralovom útese, sú vypustení na slobodu svojou cvičiteľkou Mayou, ktorá ich vychovávala od narodenia, potom, ako si uvedomila, že ak zostanú v húfe, zahynú. Jediná šanca na prežitie je pustiť ich späť na slobodu do Čierneho mora, odkiaľ pochádza tento zvláštny druh delfínov. Tento film sleduje delfínov a ich cvičiteľov počas mučivých príprav na cestu do ich nového domova. Ich cvičitelia ich s láskou pripravujú na útrapy 10 hodinovej cesty do ruského námorného výskumu na pobreží Čierneho mora, kde ich ruskí experti vypustia späť na slobodu. Počas dvoch mesiacov posádka filmu sleduje húf delfínov a ich cvičiteľov počas namáhavej cesty prinášajúcej frustráciu, bolesť a pustenie na slobodu – z Červeného mora do Čierneho mora.    

Anotácia EN:

Lemon, Shandy and Pashosh, three dolphins excommunicated by their pod in the coral reef, are set free by their trainer Maya, who raised them from birth, after she realized that if they stay in the pod, they will die. The only chance they have to survive is to release them back to the wild at the Black sea, where this special type of Dolphins originally came from. The film follows the Dolphins and their trainers through the excruciating preparations for the long journey to their new home. Their trainers lovingly prepare them for the hardships of the 10 hours trip to the Russian Marine Research on the shores of the Black Sea, where Russian experts will release them back to the wild. For two months, a film crew follow a pod of dolphins and their trainers through an arduous journey fraught with frustration, pain and liberation – from the Red Sea to the Black Sea.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie