Slovenský názov:

Liečivá sila z púšte II.

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia:

Malý nenápadný kvietok robí divy: už na začiatku minulého storočia objavil Brit, chorý na tuberkulózu, výnimočné liečivé účinky Pelargonium reniforme. Skutočnosť, že korene tejto púštnej geránie majú antivirálne a antibakteriálne účinky, je dnes už podložená lekárskymi výskumami. Obzvlášť pri ochoreniach dýchacích ciest je skutočnou alternatívou antibiotík. Okrem toho v šťave koreňov sa nachádzajúce kumaríny posilňujú imunitný systém. Ulrich Feiter z firmy Parceval predvádza, ako sa s liečivými rastlinami dá robiť obchod priaznivý pre životné prostredie a so sociálnou zodpovednosťou: na svojej farme blízko Wellingtonu v Juhoafrickej republike pestuje na organických a biodynamických princípoch okrem iného aj Pelargonium. Aby pokryl dopyt, kupuje Ultich Feiter od skupiny obyvateľstva Xhosa divoké rastliny, ktoré následne podľa zásad zachovania druhu ďalej pestuje. Ale to ešte nie je všetko: taktiež pomáha obyvateľom Xhosa zakladať ich vlastné polia s pelargóniami a tým vytvára zdroje príjmu pre zväčša nezamestnané obyvateľstvo. Rastlinka Sutherlandia zas dáva nádej pacientom infikovaným vírusom HIV.    

Anotácia EN:

Small flower doing wonders: found by a British at the beginning of the last century, who was ill of tuberculosis of the healing effects of Pelargonium reniforme. The fact that the roots of this desert gerania have antiviral and antibacterial effects is today supported by medical research. Mainly in diseases of breathing organs it is a real alternative to antibiotics. Also juice of the roots contains cumarines strengthening the immunity system. Ulrich Feiter from Parceval company shows how a business can be made with healing plants favourable for environment and for social responsibility in his farm close to Wellington in South African Rebpublic where he grows under organic and biodynamic principles also Pelargonium. To cover the demand Ulrich Feiter buys from Xhosa people wild plants that he grows than under the rules for type preservation a d more: he also helps Xhosa people to start their own fields with pelargonias and to create source of income for mostly unemployed persons. The plant Sutherlandia gives the hope to patients infected by HIV virus.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie