Slovenský názov:

Meatrix II: Odpor

Anglický názov:

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD 12

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Program Sustainable Table propaguje hnutie za trvalo udržateľné potraviny, vzdeláva spotrebiteľov v otázkach, týkajúcich sa potravín a cez túto oblasť pracuje na budovaní komunity. Free Range ponúka vysoko kvalitné služby dizajnu a animácie v programe Flash spoločnostiam i organizáciam, ktorých víziou je viac než len premeniť svet na nákupné stredisko. V seriáli figurujú traja superhrdinovia – zvieratká z farmy: Leo – mladé prasiatko, ktoré sa snaží zistiť, či je tým „vyvoleným“, Chickity – operená bojovníčka za rodinné farmy a Morpheus – býk v čiernom kabáte, túžiaci po zelených pastvinách. Tri diely dokumentujú negatívne vplyvy veľkovýrobných technológií hospodárskych zvierat na ich pohodu, zdravotný stav a na kvalitu živočíšnych produktov.    

Anotácia EN:

Sustainable Table program promotes movement for sustainable food products, educates consumers in food products and builds a community. Free Range offers high quality services in design and animation in Flash program for companies and organisations vision of which is not only changes the world to a small pit but also to find out who is the “chosen”. Chiquita – feathered fighter for family farms and Morpheus – a bull in black coat longing for green pastures. Three parts series show negative impacts of whole production technologies of utility animals, their welfare, health and quality of animal products.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie