Slovenský názov:

Citrusovníky v Sýrii

Anglický názov:

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2002

Anotácia:

Citrusové stromy v Sýrii podávajú všeobecný obraz o pokroku, ktorý sa dosiahol pri kultivácii v Sýrii. Prezentované sú jednak kvalitatívne ako aj kvantitatívne aspekty. Film osobitne prezentuje snahy Ministerstva poľnohospodárstva v oblasti biologickej kontroly citrusových škodcov a environmentálne ochrany. Film takisto podáva celkovú históriu citrusovej produkcie v krajine. Takisto ukazuje odrody a osobitosti sýrskych citrusov.     

Anotácia EN:

Citrus Trees in Syria aims at presenting a general picture of the progress made in citrus cultivation in Syria. Both quality and quantity aspects are presented. Efforts made by the Ministry of Agriculture in the field of biological control of citrus pests and environmental concerns are especially shown in the film. The film also gives an overall history of citrus production in the country. Varieties and specifications of Syrian citrus are also presented.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie