Slovenský názov:

Ochrana druhov pre obilninu Teff

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemeck

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Bezlepkové obilie z Etiópie, anorektikum z africkej savany, liečivé rastliny z dažďového pralesa používané v medicíne... Genetické príspevky krajín tretieho sveta sú rozmanité a intenzívne využívané farmaceutickými a potravinárskymi koncernami priemyselných štátov, pričom krajiny pôvodu často vychádzajú naprázdno. Musia byť vytvorené záväzné pravidlá. Etiópia je hlavnou oblasťou pestovania obilniny teff, čo ju robí nanajvýš zaujímavou pre priemyselné krajiny. Produkty vyrobené z obilniny Teff neobsahujú žiaden lepok a tým sú rpre ľudí s alergiou na lepok alternatívou pšeničnej, ražnej, jačmennej a ovsenej múky. Na poliach v Holandsku sa vlani pestovali tri druhy teffu z Etiópie. Holandský podnik to stálo štyri roky práce a 3 milióny eur. V tomto roku sa má po prvýkrát dosiahnuť zisk, avšak v takom prípade musia z toho profitovať aj Etiópčania.    

Anotácia EN:

Gluten-free cereal from Ethiopia, anorectics from African savannahs, a plant from the rainforest used in medicine… Genetic contributions from the three world countries are various and they’re intensely used by the pharmaceutical and food concerns of industrial states, while the countries of their origin often remain barehanded. Binding regulations have to be designated. Ethiopia is the main country of the teff-cereal planting, which helps it to be very interesting country for industrial countries. Products made of that teff cereal contain no gluten and because of this, they are an alternative to wheat, rye, barley and oat four for people allergic to gluten last year, three sorts of teff from Ethiopia were planted on the Holland fields. It cost Holland company four years of work and three millions EURO. This year shall be the first profitable year, but then also Ethiopians must profit too.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie