Slovenský názov:

Confidor – ochrana citrusov proti mínerke

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

1997

Anotácia:

Film opisuje životný cyklus a ekologické nároky významného škodcu citrusových plodov - mínerky a chemickú ochranu proti nej, ktorú ponúka firma Bayer pod obchodným názvom Confidor.    

Anotácia EN:

The film describes the life cycle and ecological demands of an important pest of citric products and chemical protection against it offered by the company Bayer under the business name Confidor.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie