Slovenský názov:

Cukrová trstina

Anglický názov:

Krajina:

Uruguaj

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

C, Video - UMATIC

Minutáž:

Rok:

1988

Anotácia:

Videofilm predstavuje technológiu pestovania cukrovej trstiny v Uruguaji, v krajine teplejších oblastí. Vďaka technickému prínosu sa dajú prekonať podmienky, ktoré sú pre pestovanie nepriaznivé a možno získať prijateľné a rentabilné výnosy. \"1989\" - Veľká cena festivalu - MAGNA MATER -ceny vlády SSR    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie