Slovenský názov:

Čerstvé ryby na stole – ekologická katastrofa?

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

-

Anotácia:

Ryba je zdravá a chutná, ale v Nemecku je najradšej konzumovaná, keď už sa na rybu nepodobá – ako rybie prsty alebo filé pre pôžitkárov. Na druhom mieste v rybej hitparáde je ryba v konzerve, teda sleď alebo tuniak. Reportáže (Koniec rybích prstov, Pirátski rybári pred západnou Afrikou, Masaker na šírom more a Riešenie aquakultúra?) objasňujú ekologické problémy zapríčinené európskymi rybármi.    

Anotácia EN:

Fish is healthy and tasty, however, in Germany mostly consumed when it does not look like fish – fish fingers or fish fillet for gourmets. Second ranks fish in tin such as herring or tuna. Reports (End of Fish fingers, Pirate Fishermen in front of West Africa, Massacre in Wide Sea and Solution Aquaculture?) explain ecological problems caused by European fishermen.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie