Slovenský názov:

Tepuy

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

---

Anotácia:

Filmový dokument Pavla Barabáša je strhujúcim príbehom odohrávajúcim sa hlboko uprostred orinockého pralesa vo Venezuele. TEPUY – strhujúci filmový dokument o objavovaní tajov najväčšej kremencovej jaskyne sveta. Vďaka jeho nedostupnosti sa tu zachovali prehistorické formy života, staré milióny rokov. V gigantickom labyrinte najstarších hornín sveta vyleptali kolónie bizarných organizmov najväčšiu kremencovú jaskyňu na svete. Skupina slovenských a českých jaskyniarov a nadšencov sa vydala na nebezpečnú expedíciu do tohto trezoru času, kam človek doteraz neprenikol... V mohutnom podzemí odhaľujú stratený svet. Nájdu však viac otázok ako odpovedí...    

Anotácia EN:

The film document of Pavol Barabáš is a impressive story deep in the middle of Orinoco forest in Venezuela. TEPUY – impressive film document on revealing of mysteries of the largest quartzite cave in the world. Thanks to its inaccessibleness there are prehistorically forms of life preserved million years old. In gigantic labyrinth of the oldest minerals in the world colonies of bizarre organisms bite the largest quartzite cave in the world. Group of Slovak and Czech speleologists started a dangerous tour to this time safe where people never entered. In huge underground areas they reveal lost world. But they find more questions than answers.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie