Slovenský názov:

České ekofarmy 10 rokov potom: čakanie na boom

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1999

Anotácia:

Film ponúk a putovanie živou mapou ekopoľnohospodárstva v Česku, pričom kladie otázku, ako toto odvetvie obstojí v Európskej únii. Oboznamuje s organizovanými akciami, zaujímavosťami a názormi spotrebiteľov. Upozorňuje na rozdiel medzi biopoľnohospodármi a poľnohospodármi pracujúcimi konvenčne, ale aj na označovanie biopotravín "bez chémie" štátom garantovanou značkou Bio.    

Anotácia EN:

The film offers a journey across a live map of ecological agriculture in the Czech Republic, posing the question – how would this branch survive in the European Union? Information is provided on relevant events, interesting news and consumer viewpoints. The difference is emphasised between bio farmers and conventional farmers, and the Bio state-guaranteed designation of „non-chemistry“ bio food articles discussed.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie