Slovenský názov:

Ochrana dropa veľkého

Anglický názov:

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maď. ang.tit.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2007

Anotácia:

V Maďarsku od r. 2004 ochranu dropa veľkého posporuje program EÚ LIFE Nature. Tento film ukazuje aktivity ľudí, ktorí pracujú na tomto programe.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie