Slovenský názov:

Jednoduché hydroponické záhrady

Anglický názov:

Krajina:

Izrael

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Využívanie hydropónie v štátoch južnej Ameriky.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie