Slovenský názov:

Ochrana mokradí v Číne

Anglický názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

Betacam DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Vedecko-populárny film o ochrane mokradí v Číne hovorí o typoch, príčinách vzniku a rozložení mokradí. Ďalej predstavuje výsledky najnovších štúdií a veľké projekty zamerané na ochranu mokradí - čo je rovnako dôležité ako ochrana poľn. Pôdy, a znamená aj ochranu vzácnych zdrojov sladkej vody. Upozorňuje aj na ochranu životného prostredia, význam vedy. Film vyhral v r.2007 cenu Čínskeho filmového umenia.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie