Slovenský názov:

Deväť a pol: Voda

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2007

Anotácia:

Relácia Deväť a pol prináša aktuálne správy. Z obrovskej záplavy správ si Grsa Dankwerth vyberá jednu tému, na ktorú si podobnejšie posvieti. V Nemecku tečú litre vody z vodovodného kohútika, ale v niektorých krajinách je čistá pitná voda veľmi vzácna. Obyvatelia v hospodársky rozvinutých krajinách otočia kohútikom a voda tečie- ako dlho chcú. Nie je tomu tak všade, v iných krajinách je čistej pitnej vody taký nedostatok, že je vzácna ako zlato. Preto je každoročne vyhlásený svetový deň vody, počas ktorého experti diskutujú o tomto probléme. Platí totiž, že bez vody nie je nič!    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie