Slovenský názov:

Klonované kreatúry - ochrana druhov budúcnosti

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Napriek rôznym národným a medzinárodným programom k ochrane druhov pokračuje ich veľké vymieranie nezmeneným tempom. Existuje pritom v posledných rokoch zvýšená snaha ochrániť aspoň genetické informácie živočíšnych druhov pred zánikom. Projekty ako "Frozen Arc" v natural History Museum v Londýne alebo koncepty "frozen Zoo" v USA sa usilujú o zbieranie genetických materiálov. Vzorky tkanív a DNA tisícov druhov zvierat ohrozených vyhynutím uchovávajú v zmrazenom stave na -80 °C. Názory na ich vyzžitie v budúcnosti sú nejednotné. Niektorí vedci vidia ako perspektívnejšiu cestu klonovanie ohrozeného druhu.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie