Slovenský názov:

Samý odpad a čo sním?

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2007

Anotácia:

Približne 456 kg odpadu - toľko vyprodukuje ročne každý občan Nemecka. Je to dokopy 37,6 mil. ton odpadu. Kam s ním? Časť sa recykluje. Moderátor A.Korn sa snaží zistiť, či je efektívne recyklovať baliaci materiál. Experiment sprevádza rodinu, ktorá sa pokúsi neprodukovať žiaden odpad - 0 plastického, 0 papiera, 0 skla... Podarí sa im to? Ako bude reagovať mäsiar, keď si vypýtajú klobásu nezabalenú? A ako to bude fungovať s mydlom a čistiacimi prostriedkami?    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie