Slovenský názov:

Bioindikátory znečistenia pôdy

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Určité živočíšne druhy úžasne fyziologicky reagujú na znečistenie alebo znaky hroziacej živelnej pohromy. Ich inštikty a fyziológia, spätosť s prírodou z nich robia najlepších spojencov človeka pri znižovaní prírodných a priemyselných rizík, ktoré hrozujú Zem. Vedci používajú širokú škálu živočíšnych druhov, od cicavcov ako potkan, po dážďovku, pavúka, ktorý spriadol úzke spojenectvo s vedou a baktérie, zbrane budúcnosti. Pamiatka na činnosť človeka, znečistenie pôdy, bude postupne odhaľovať svoje tajomstvá vedcom vďaka týmto spoľahlivým spravodajcom, schopným genetickej prispôsobivosti, ktorá im umožňuje prežiť v nepriaznivých podmienkach.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie