Slovenský názov:

Zhovorčivý spachtoš

Anglický názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2007

Anotácia:

Tatranský endemit, ohrozený druh svišť vrchovský tatranský nebol doteraz podrobne dokumentárne podchytený. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva vyrobilo dokument. film o tomto glaciálnom relikte. Filmovanie bolo vykonávané časomerne počas štyroch rokov.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie