Slovenský názov:

Bača Jano Červeň

Anglický názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Od stredoveku patrí chov oviec na salašoch neodmysliteľne ku koloritu horskej krajiny Slovenska. Romantika alebo tvrdá realita? Dokument. film o sile prírody, pokore, úcte k tradíciám, ale hlavne o človeku a jeho práci v premenách času.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie