Slovenský názov:

Rizoktóniová koreňová hniloba obilnín

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia:

Tvorba zdravých a vitálnych koreňov je od samého začiatku podmienkou životaschopnosti rastlín a tým aj budúcej úrody. Každá pôda je však obývaná rôznymi druhmi mikroorganizmov, ktoré získavajú výživu z koreňov svojich hostiteľov. Medzi hlavné parazity koreňov obilnín patria niektoré druhy nematód, oomycéty rodu pýtium, ako aj mnohé patogénne huby, napr. Bipolaris sorokinianna, rôzne druhy húb z rodu fusarium... a v neposlednom rade Rhizoctonia solani, ktorá je častou príčinou uhynutia a koreňovej hniloby semenáčikov. Ved. film je zo série Biológia hubových patogénov.     

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie