Slovenský názov:

Riešenie záhady hynutia včiel

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Film je natočený ako policajné vyšetrovanie. V našom prípade hľadáme odpoveď na otázku, prečo náhle miznú včely z povrchu našej planéty. Toto nešťastie bolo zaznamenané ako prvé v r. 2006 v USA, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Belgicku, Španielsku, Portugalsku, Poľsku, Veľkej Británii a Francúzsku. Straty predstavujú až 90 % včelej populácie. Od svedka k svedkovi diváci zbierajú a zhromažďujú prvé informácie. Každý možný scenár je prešetrený ako jeden z pokusov o pochopenie tohto fenoménu. Je to varoáza (roztoč), parazitujúca huba, vírus, pesticídy, ochudobňovanie kvetových záhonov, metódy včelárov alebo magnetické vlny? Ako sú diváci vedení z jedného fascinujúceho a hrozivého objavu k nasledujúcemu, sa tajomstvo obklopujúce tento fenomén, stáva postupne jasnejšie. Dokonca ja často spomínaný faktor skrýva hrozivé objavenie: ľudtsvo je plne zodpovedné za úhyn včiel, choroby sú iba toho dôsledkom. V závere film vyzdvihuje, ako sa malí včelí obyvatelia stali strážcami nášho zdravia a ko veľmi sa musíme obávať o našu domovskú planétu.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie