Slovenský názov:

Dehtář

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Rybárstvo patrí k najstarším povolaniam človeka. Má v sebe kus poézie, ale aj veľa úskalí. Jesenný výlov rybníka je veľké divadlo pre zvedavcov. 220 hektárová vodná nádrž Dehtář začína vydávať svoje bohatstvo. Cieľom videofilmu je poukázať na závislosť človeka - rybára od prírody a jej darov.    

Anotácia EN:

The fishery belongs to the oldest profession of the mankind. It contains a piece of poetry but also many obstacles. The autumn fishpond clearance is a big theatre show for curios people. It hundred and twenty hectares water reservoir Dehtář starts showing its wealth. The objective of the video film is to show the man’s – the fisherman’s dependence upon the nature and its gifts.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie