Slovenský názov:

Ako chce Nórsko zachrániť konzumné ryby

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia:

V polovici deväťdesiatych rokov volali viacerí rybári morskému biológovi Jan Helge Fossovi. Hovorili, že majú obavy z aktivít rybárov s vlečnými sieťami pri Nórskom pobreží. V reportážach (Raj v hlbokom mori a Pustošenie na morskom dne) film poukazuje na to, ako vlečné siete ničia všetko, čo im príde do cesty. Mnohé koralové útesy potrebovali tisícročia, aby vyrástli do dnešnej výšky. Za niekoľko sekúnd sú ale zničené. Európska Komisia pripustila prednedávnom zvláštny kompromis: 200 míľová ochranná zóna sa zmenší na 100 míľ a otvorí sa európskym rybárskym flotilám. „Toto rozhodnutie je veľmi dramatické pre životný priestor pod vodou a rovnako aj pre stav rýb v hlbokom mori“, kritizuje morský biológ Stefan Lutter z Worldwide Fund for Nature (WWF). „WWF požaduje preto od Európskej Komisie okamžité vyhlásenie takýchto oblastí za chránené morské územia a žiada oslobodiť ich od škodlivých rybárskych praktík.“     

Anotácia EN:

In the middle of nineties several fishermen called Jan Helge Fossa, the sea biologist. They expressed their fears from fishermen trawl activities close to Norwegian coast. In reports (Eden in Deep Sea and Destruction in Sea Botton) the film points out how the trawls destroy everything that comes to them. Many coral reefs lasted thousands of years to grow their current size. In several seconds they can be destroyed. The European Commission adopted recently a compromise: 200 miles protective zone will decrease to 100 miles and will be free for the European fishermen fleets. „This decision is very dramatic for life area under water and for the state of fish in deep sea“ criticised the sea biologist Stefan Lutter from World Wide Fund for Nature (WWF). „WWF asks the European Commission to immediately declare of such areas to be protected sea areas and asks to free them from harmful fishermen practices.“    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie