Slovenský názov:

Biele more Vysočiny

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česká

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia:

Ekofarmár František Němec aktívne podporuje spotrebiteľský záaujem o domáce mliečne výrobky.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie