Slovenský názov:

Diagnóza pomocou rýľa

Anglický názov:

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

Rok:

1990

Anotácia:

Znalosť pôdnej štruktúry a profilov ovplyvňujú hnojenie, úrodnosť pôdy a výnosy.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie