Slovenský názov:

Rieka Orava

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Rieka Orava má mimoriadne postavenie medzi slovenskými riekami. Na tejto rieke bola postavená prvá slovenská vodná nádrž spojená s hydroelektrárňou. Napriek zásahu človeka do prírody má povodie rieky svoje zvláštnosti a špecifiká. Žijú tu mnohé druhy rýb, ktoré sú na iných slovenských tokoch zvláštnosťou.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie