Slovenský názov:

Malí zabijaci

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia:

Hmyz a jeho larvy môžu spôsobiť obrovské hospodárske škody. Škodia rastlinám svojou žravosťou alebo chorobami, ktoré prenášajú. Niektoré druhy rastlín sa bránia týmto útokom a používajú ako zbrane aromatické alebo chuťové látky, alebo nimi lákajú pomocný hmyz. V boji proti malým zabijakom sa osvedčil aj užitočný hmyz. Iným druhom boja proti škodcom je šírenie sterilných samčekov hmyzu. Tieto sa síce môžu páriť, ale potomstvo nevznikne.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie